HIERMIT BEVOLLMÄCHTIGE ICH | Ja upoważniam
DIE FIRMA | Firma
LPL Automotive GmbH
Geo- Plate- Str. 1, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471 / 948 16 63, Fax: 0471 / 948 16 60
luisa.kurdziel@lplauto.com
MIT DER IMPORTABFERTIGUNG
(ABF. ZUM FREIEN VERKEHR/T-1 TRANSIT/TRANSPORT) DER FOLGENDEN SENDUNG | Do przygotowania niezbędnych dokumentów do odprawy celnej i dokonywania zgłoszenia celnego (odprawa celna/T-1/transportu):
ccm
USD/CAD/EUR
USD/CAD/EUR
Teile im Fahrzeug | Części w samochodzie
Unfallfahrzeug | Samochód po wypadku
BITTE SENDEN SIE DIESE VOLLMACHT VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT UND UNTERSCHRIEBEN AN UNS ZURÜCK.
Ort/Datum | Miasto/data
Unterschrift/Stempel | Podpis/pieczatka
Realizacja zlecenia odbywa się zgodnie z warunkami w/w oferty oraz Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne (ADSp) dostępne na życzenie Zleceniodawcy.